Number of the records: 1  

Povolení zjišťování údajů o telekomunikačním provozu

 1. Main entry-name Passer, Jan, (commentator)
  Title statementPovolení zjišťování údajů o telekomunikačním provozu : rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 15.3.2012, čj. 13 Kss 16/2011-80
  AnnotationÚstavní soud dospěl v nálezu ze dne 27.9.2007 sp.zn. II. ÚS 789/06 (bod 19. odůvodnění) k závěru, že „účel zjišťování údajů podle § 88a odst. 1 trestního řádu je nutno zkoumat s ohledem na to, zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, a to jako na podstatné okolnosti mající vliv na posouzení nebezpečnosti činu". Při rozhodování podle § 88a odst. 1 tr. ř. (ustanovení § 88a tr. ř. bylo zrušeno uplynutím dne 30.9.2012 nálezem pléna Ústavního soudu ze dne 20.12.2011, sp.zn. Pl. ÚS 24/11) si musí být soudce vědom, že je garantem toho, aby nebyly překročeny meze nezbytnosti zásahu do soukromí osob, které o takovém zásahu nevědí a nemohou se tak proti němu bránit. Musí si být vědom toho, že se jedná o výjimečný prostředek, což je vyjádřeno i tím, že k zásahu do práva podle čl. 13 Listiny základních práv a svobod je nezbytný soudní příkaz.
  In Soudce. - Roč.15, (2013), č. 4, s. 30-37
  Subj. Headings Ústavní soud 2013
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 789/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/11
  Telekomunikační provoz
  Kárné provinění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.