Number of the records: 1  

Monistický systém řízení akciové společnosti

 1. Main entry-name Dědič, Jan, 1952- (author)
  Title statementMonistický systém řízení akciové společnosti : výkladové otazníky. (2. část)
  Another responsib. Lasák, Jan, 1984- (author)
  AnnotationV důvodové zprávě k zákonu o obchodních korporacích se uvádí, že zakotvení účasti zaměstnanců v dozorčí radě bylo vypuštěno, ale nikde se neuvádí, že je takový postup akciovým společnostem do budoucna zakázán. Požadavek jednoty právního řádu - viz nález sp.zn. II. ÚS 1098/10 - podle našeho názoru vyžaduje, aby bylo možné v rámci stanov založit oprávnění k volbě a odvolání členů správní rady též ve prospěch někoho jiného, než je jen valná hromada (jediný akcionář) společnosti nejen při přeměnách akciových společností. Domníváme se proto, že stanovy mohou do budoucna připustit, že část členů dozorčí rady může být volena zaměstnanci společnosti podle pravidel, která budou ve stanovách společnosti.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 5, (2013), č.4, s. 97-104
  Subj. Headings Ústavní soud 2013
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1098/10
  Akciové společnosti
  Stanovy akciové společnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1