Number of the records: 1  

Domovní prohlídka v obydlí třetí osoby

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (commentator)
  Title statementDomovní prohlídka v obydlí třetí osoby : nález ÚS z 14.11.2012, sp.zn. IV. ÚS 2227/12
  AnnotationNálezem Ústavního soudu IV. ÚS 2227/12 ze dne 14.11.2012 bylo vysloveno, že domovní prohlídkou provedenou dne 29.5.2012 v obydlí stěžovatele. Policie ČR mj. porušila čl. 11 a čl. 12 Listiny základních práv a svobod, čl. 8 EÚLP a čl. 1 Dodatkového protokolu k EÚLP zaručujících základní právo na nedotknutelnost a respektování obydlí a základní právo na ochranu a pokojné užívání majetku.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 19, (2013), č. 3, s. 89-91
  Subj. Headings Ústavní soud 2013
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2227/12
  Domovní prohlídka
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1