Number of the records: 1  

Nová pravidla o rozhodčím řízení Mezinárodního rozhodčího soudu

 1. Main entry-name Bělohlávek, Alexander J., 1968- (author)
  Title statementNová pravidla o rozhodčím řízení Mezinárodního rozhodčího soudu
  Another responsib. Horáček, Vít, (author)
  AnnotationSmyslem rozhodčího řízení je autoritativní rozhodnutí sporů v případech, kdy narovnání (mimosoudní řešení) sporů mezi stranami není možné. I v ČR lze zaznamenat zásadní posun od čistě smluvního pojetí rozhodčího řízení k pojetí spíše jurisdikčnímu (nebo alespoň smíšenému) ve smyslu nálezu sp.zn. I. ÚS 3227/07 z 8. března 2011. ÚS se tak oprostil od dřívějšího názoru vyjádřeného především v usnesení sp.zn. IV. ÚS 174/02 z 15.7.2002 (autoři uvádějí chybnou sp.zn. III. ÚS 174/02).
  In Obchodní právo. - Roč. 22, (2013), č.1, s. 10-19
  Subj. Headings Ústavní soud 2013
  Ústavní soud - ČR
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3227/07
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 174/02
  Rozhodčí řízení
  Mezinárodní rozhodčí řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.