Number of the records: 1  

K otázce povinnosti mlčenlivosti lékaře a jiných zdravotnických zaměstnanců v případě, že jsou svědky některého z trestných činů uvedených v § 368 TrZ. K použitelnosti důkazu, jehož obsahem jsou informace o zdravotním stavu poškozeného

 1. Main entry-name Cibulka, Karel, (commentator)
  Title statementK otázce povinnosti mlčenlivosti lékaře a jiných zdravotnických zaměstnanců v případě, že jsou svědky některého z trestných činů uvedených v § 368 TrZ. K použitelnosti důkazu, jehož obsahem jsou informace o zdravotním stavu poškozeného : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3.10.2012, sp.zn. 7 Tdo 1116/2012
  AnnotationObviněná odkazovala na právní názor Ústavního soudu vyslovený v nálezu ze dne 18.12.2006, sp.zn. I. ÚS 321/06, v nálezu ze dne 13.9.2006, sp.zn. I. ÚS 191/05.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 12, (2013), č.3, s. 76-79
  Subj. Headings Ústavní soud 2013
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 321/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 191/05
  Lékařská mlčenlivost
  Informace o zdravotním stavu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.