Number of the records: 1  

Problémy související s posílením „exekutorské“ exekuce

 1. Main entry-name Svoboda, Karel, 1973- (author)
  Title statementProblémy související s posílením „exekutorské“ exekuce
  AnnotationPřestože OSŘ a EŘ byly s účinností od 1.1.2013 rozsáhle novelizovány, zákonodárce se některým tématům raději vyhnul. Nelze přehlédnout, že nedošlo ke změně kontroverzního § 89 EŘ, podle něhož je-li zastavena exekuce pro nemajetnost povinného, hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Tato norma je Ústavním soudem opakovaně kritizována s tím, že exekutor nemá mít právo na odměnu a náhradu hotových výdajů, pokud oprávněný nezavinil, že exekuce musí být (např. pro nemajetnost povinného) zastavena - srov. např. s nálezem z 29.9.2010, sp.zn. Pl. ÚS 16/08. Vzhledem k tomu, že soudní poplatek lze považovat nikoli za odměnu, ale za položku, která má do jisté míry pokrýt administrativní náklady soudu na provedení výkonu, domníváme se, že exekutor si má soudní poplatek prvotně odečíst od účelně vynaložených hotových výdajů (které v řadě případů nelze paušalizovat podle vyhlášky č. 330/2001 Sb. – viz např. nálezy sp.zn. I. ÚS 2269/10 nebo I. ÚS 923/10). Přesahuje-li nezapočtená část poplatku hotové výdaje exekutora, je třeba tuto část odečíst od odměny exekutora.
  In Soudní rozhledy. - Roč.19, (2013), č. 1, s. 6-8
  Subj. Headings Ústavní soud 2013
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/08
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2269/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 923/10
  Exekuce
  Odměny advokátů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1