Number of the records: 1  

Vydržení práv a povinností spojených s členstvím v družstvu

 1. Main entry-name Cileček, Filip, 1973- (commentator)
  Title statementVydržení práv a povinností spojených s členstvím v družstvu : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10.5.2012, sp.zn. 29 Cdo 1989/2011
  AnnotationZávěr, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam, přitom Nejvyšší soud přijal s vědomím toho, že Ústavní soud nálezem pléna ze dne 21.února 2012, sp.zn. Pl. ÚS 29/11, zrušil ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ až uplynutím 31.prosince 2012, a s přihlédnutím k tomu, že v době podání dovolání měli dovolatelé právo legitimně očekávat, že splnění podmínek formulovaných ustanovením § 237 odst. 1 písm. c) odst. 3 OSŘ povede k věcnému přezkumu jimi podaného dovolání. dovolatelé nesprávnost právního posouzení věci v tomto směru nikterak nenapadají (viz důvody nálezu Ústavního soudu ze dne 11.listopadu 2009, sp.zn. IV. ÚS 560/08).
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 5, (2013), č.1, s. 26-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2013
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 560/08
  Členství v družstvu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1