Number of the records: 1  

Důsledky absence souhlasu dozorčí rady, popř. valné hromady podle § 193 odst. 2 ObchZ

 1. Main entry-name Lasák, Jan, 1984- (commentator)
  Title statementDůsledky absence souhlasu dozorčí rady, popř. valné hromady podle § 193 odst. 2 ObchZ : rozsudek NS z 11.4.2012, sp.zn. 29 Cdo 3223/2010
  AnnotationZávěr, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam, přitom NS přijal s vědomím faktu, že ÚS nálezem pléna z 21.2.2012, sp.zn. Pl. ÚS 29/11, zrušil § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ až uplynutím 31.12.2012, a s přihlédnutím k tomu, že v době podání dovolání měl dovolatel právo legitimně očekávat, že splnění podmínek formulovaných § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 OSŘ povede k věcnému přezkumu jím podaného dovolání.
  In Soudní rozhledy. - Roč.18, (2012), č.10, s.359-360
  Subj. Headings Ústavní soud 2012
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/11
  Uzavírání smluv
  Dozorčí rada
  Valná hromada
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1