Number of the records: 1  

Požadavky teorie a praxe na právní úpravu správního dozoru

 1. Main entry-name Staša, Josef, 1954- (author)
  Title statementPožadavky teorie a praxe na právní úpravu správního dozoru
  AnnotationVýklad předmětných pozitivněprávních ustanovení musí vycházet z obecných požadavků proporcionality - viz např. nález sp.zn. Pl. ÚS 3/02. Judikatura též řešila otázku, zda musí existovat konkrétní důvod k provádění kontrolní činnosti a zda je dozorčí správní orgán povinen jej v souvislosti s oznámením o zahájení výkonu správního dozoru uvést - viz nálezy sp.zn. I. ÚS 1835/07 a II. ÚS 431/11.
  In Správní právo. - Roč. 45, (2012), č. 5-6, s. 269-282
  Subj. Headings Ústavní soud 2012
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1835/07
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 431/11
  Správní dozor
  Kontrola správy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.