Number of the records: 1  

Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14.9.2011, sp.zn. 15 Tdo 354/2011

 1. Title statementUsnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14.9.2011, sp.zn. 15 Tdo 354/2011
  AnnotationOdkaz na nález Ústavního soudu ze dne 11.5.2005, sp.zn. II. ÚS 487/03, usnesení ze dne 19.4.2010, sp.zn. I. ÚS 351/10, usnesení ze dne 19.10.2010, sp.zn. II. ÚS 353/10, a nález ze dne 30.srpna 2011, sp.zn. II. ÚS 655/11.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 64, (2012), č.3, s.90-100
  Subj. Headings Ústavní soud 2012
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 487/03
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 351/10
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 353/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 655/11
  Řízení o dovolání
  Nejvyšší státní zástupce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1