Number of the records: 1  

Vázanost soudu právním názorem vyšší instance

 1. Main entry-name Passer, Jan, (commentator)
  Title statementVázanost soudu právním názorem vyšší instance : rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 10.5.2011, čj. 13 Kss 11/2010/51
  AnnotationOtázkou § 174a zákona č. 6/2002 Sb. se zabýval Ústavní soud v nálezu ze dne 28.4.2005 sp.zn. Pl. ÚS 60/04, v němž mimo jiné uvedl: „Soudcovská nezávislost neznamená, že soudce může být při svém rozhodování liknavý. Soudce musí rozhodovat nestranně a spravedlivě, podle svého nejlepšího svědomí a vědomí v souladu se zákony a bez průtahů. Není možné stavět rychlost rozhodování do protikladu s nezávislostí soudce. Obě tyto hodnoty jsou stejně významné a z hlediska ústavního pořádku je třeba jim poskytovat dostatečnou zákonnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k jejich narušování. Proto musí právo vytvářet podmínky pro důslednou ochranu nezávislosti soudního rozhodování stejně tak jako důslednou ochranu proti liknavosti soudu při rozhodování."
  In Soudce. - Roč.14, (2012), č. 6, s. 28-36
  Subj. Headings Ústavní soud 2012
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 60/04
  Průtahy v soudním řízení
  Vázanost právem
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1