Number of the records: 1  

Změna smlouvy uzavřené formou notářského zápisu. Odchýlení se od dohody o zúžení SJM. Závaznost rozsudku ve vlastnickém sporu pro třetí osoby. § 40 odst. 2, § 143a odst. 1 ObčZ

 1. Main entry-name Balák, František, 1949- (commentator)
  Title statementZměna smlouvy uzavřené formou notářského zápisu. Odchýlení se od dohody o zúžení SJM. Závaznost rozsudku ve vlastnickém sporu pro třetí osoby. § 40 odst. 2, § 143a odst. 1 ObčZ : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.2.2012, sp.zn. 22 Cdo 3541/2009
  AnnotationPodle stanoviska pléna ÚS ze dne 10.9.1996, sp.zn. Pl. ÚS-st. 2/96, „dohody podle § 143a ObčZ lze uzavírat jen ohledně majetku, který má být v budoucnu trvale nabyt“. Stejný názor ÚS vyslovil v nálezu sp.zn. I. ÚS 86/95.
  In Právní rozhledy. - Roč. 20, (2012), č.13-14, s.514-515
  Subj. Headings Ústavní soud 2012
  Judikatura ÚS
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 2/96
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 86/95
  Nabývání vlastnictví
  Společné jmění manželů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1