Number of the records: 1  

Odpovědnost za škodu podle zákona č.82/1998 Sb. Náhrada nemateriální újmy. Obchodní rejstřík

 1. Title statementOdpovědnost za škodu podle zákona č.82/1998 Sb. Náhrada nemateriální újmy. Obchodní rejstřík : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.července 2011, sp.zn. 30 Cdo 5289/2009
  AnnotationK argumentu odvolacího soudu, že se žalobkyně měla změny sídla společnosti domáhat žalobou na uložení povinnosti proti společnosti VIAREX, poukazuje dovolací soud na závěry obsažené v nálezu Ústavního soudu ze dne 10.8.2009, sp.zn. II. ÚS 2859/08, který se týkal obdobného případu.
  In Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč.16, (2012), č.4, s.237-241
  Subj. Headings Ústavní soud 2012
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2859/08
  Odpovědnost státu za škodu
  Náhrada nemajetkové újmy
  Obchodní rejstřík
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1