Number of the records: 1  

Řízení o dovolání

 1. Title statementŘízení o dovolání : usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14.9.2011, sp.zn. 15 Tdo 354/2011
  NotePublikocváno pod č. 830/2012
  AnnotationZávěr vyplývá z existence principu presumpce správnosti aktů veřejné moci, což se týká i aktu podepsaného náměstkem za nejvyššího státního zástupce, kdy jej zastupuje podle § 8 odst. 2 zákona o státním zastupitelství viz nález Ústavního soudu ze dne 11.5.2005, sp.zn. II. ÚS 487/03. Z rozhodnutí Ústavního soudu vyplývá, že v případě, kdy takové rozhodnutí bylo podepsáno nikoliv přímo nejvyšší státní zástupkyní, ale jejím zástupcem, nejedná se o libovůli orgánů činných v trestním řízení, naopak je nutno odkázat na § 8 odst. 2 zák. o státním zastupitelství. Tento postup vychází přímo ze zákonné úpravy a nikoliv pouze z vnitřních předpisů státního zastupitelství (srov. usnesení ze dne 19.4.2010, sp.zn. I. ÚS 351/10, usnesení ze dne 19.10.2010, sp.zn. II. ÚS 353/10 a nález ze dne 30.srpna 2011, sp.zn. II. ÚS 655/11).
  In Trestní právo. - Roč. 16, (2012), č. 1 (příloha)
  Subj. Headings Ústavní soud 2012
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 487/03
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 351/10
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 353/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 655/11
  Řízení o dovolání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1