Number of the records: 1  

Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nesprávným úředním postupem. Náhrada nemateriální újmy. Délka řízení

 1. Title statementOdpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nesprávným úředním postupem. Náhrada nemateriální újmy. Délka řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. března 2011, sp.zn. 30 Cdo 2742/2009
  AnnotationOdvolací soud nejenže judikaturu ESLP nereflektoval, ale ani se nijak nevyjádřil k názorům žalobců, že by tak měl učinit. Odkazují pak na nález ze dne 15.11.2006, sp.zn. I. ÚS 310/05.
  In Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč.16, (2012), č.1, s.1-10
  Subj. Headings Ústavní soud 2012
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 310/05
  Náhrada nemajetkové újmy
  Škoda způsobená nesprávným úředním postupem
  Nepřiměřená délka řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1