Number of the records: 1  

Ke společenské škodlivosti činu jako hledisku pro uplatnění zásady subsidiarity trestní represe podle trestního zákoníku. K posuzování objektivní a subjektivní stránky trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením

 1. Main entry-name Púry, František, 1958- (commentator)
  Title statementKe společenské škodlivosti činu jako hledisku pro uplatnění zásady subsidiarity trestní represe podle trestního zákoníku. K posuzování objektivní a subjektivní stránky trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.8.2011, sp.zn. 5 Tdo 751/2011
  AnnotationNaplnění "materiální stránky trestného činu“ podle obviněné nebylo možné v jejím případě dovodit ani z výše škody, neboť jednotliví poškození určovali jim způsobenou újmu podle hodnoty originálních výrobků, což obviněná považuje za neoprávněné s odkazem na nález ze dne 10.2.2011, sp.zn. III. ÚS 2523/10.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 10, (2011), č.11, s.323-327
  Subj. Headings Ústavní soud 2011
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2523/10
  Subsidiarita trestní represe
  Právo k ochranné známce
  Porušení práv k ochranné značce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1