Number of the records: 1  

Ke společenské škodlivosti činu jako hledisku pro uplatnění zásady subsidiarity trestní represe podle trestního zákoníku. K posuzování objektivní a subjektivní stránky trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením

 1. Main entry-name Púry, František, 1958- (commentator)
  Title statementKe společenské škodlivosti činu jako hledisku pro uplatnění zásady subsidiarity trestní represe podle trestního zákoníku. K posuzování objektivní a subjektivní stránky trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením : usnesení ze dne 17.8.2011, sp.zn. 5 Tdo 751/2011
  Another responsib. Draštík, Antonín, 1955- (commentator)
  NotePublikováno pod č. T1415.
  AnnotationOdkaz na nález Ústavního soudu ze dne 10.2.2011, sp.zn. III. ÚS 2523/10.
  InSoubor trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. - Sešit 78, (2011), s.25-30
  Subj. Headings Ústavní soud 2011
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2523/10
  Porušení práv k ochranné značce
  Subsidiarita trestní represe
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1