Number of the records: 1  

K odúmrti členského podílu v bytovém družstvu

 1. Main entry-name Pauldura, Lukáš (author)
  Title statementK odúmrti členského podílu v bytovém družstvu
  AnnotationÚstavní soud v nálezu ze dne 3.1.2001, sp.zn. II. ÚS 118/2000 uvedl, že je třeba "odlišit dědickou posloupnost v nabytí členského podílu a zvláštní zákonný přechod členských práv a povinností, včetně práva užívat byt". V nálezu ze dne 13.8.2002, sp.zn. Pl. ÚS 3/02 Ústavní soud s odkazem na Preambuli a čl. 1 Ústavy konstatoval, že v případech střetu základních práv a svobod s veřejným zájmem, resp. s jinými základními právy či svobodami "je třeba posuzovat účel (cíl) takového zásahu ve vztahu k použitým prostředkům, přičemž měřítkem pro toto posouzení je zásada proporcionality (přiměřenosti), jež může být také nazývána zákazem nadměrnosti zásahů do práv a svobod". S ohledem na výše uvedené se autor domnívá, že při řešení otázky odúmrti členského podílu v bytovém družstvu právě ke střetu základního práva a veřejného zájmu dochází.
  In Právní rozhledy. - Roč. 19, (2011), č.8, s.285-289
  Subj. Headings Ústavní soud 2011
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 118/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/02
  Odúmrť
  Členský podíl
  Bytová družstva
  Bytové předpisy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.