Number of the records: 1  

Constitutional review of EU law after Honeywell

 1. Main entry-name Payandeh, Mehrdad (author)
  Title statementConstitutional review of EU law after Honeywell : contextualizing the relationship between the German Constitutional Court and the EU Court of Justice
  Translated titleÚstavní přezkum práva EU po kauze Honeywell: vztah mezi německým Ústavním soudem a Soudním dvorem EU uvedený do širších souvislostí
  AnnotationČlánek hodnotí v širších souvislostech doktríny SÚS vůči ESD. Autor se domnívá, že existují tři typické případy, v nichž si SÚS nárokuje či nárokoval případný přezkum evropského práva: prvním je přezkum lidskoprávní (rozhodnutí Solange I a II), druhým přezkum překročení kompetencí evropských institucí (rozhodnutí Maastricht) a třetím přezkum zásahu do ústavní identity (rozhodnutí Lisabon). Autor dále upozorňuje na rozhodnutí SÚS z 6. 7. 2010, 2 BvR 2661/06 (kauza Honeywell), v němž se SÚS explicitně zabýval otázkou, zda rozsudkem ve věci Mangold nejednal ESD ultra vires, a tedy zda je či není tento rozsudek aplikovatelný na území SRN. Dospěl přitom k závěru, že ESD jednal v rámci svěřených kompetencí, když dle autora SÚS zmírnil své požadavky na přezkum ultra vires: překročení pravomocí musí být dostatečně vážné (tj. musí být na první pohled zjevné a vede k přesunu kompetencí v neprospěch členských států – SÚS jinak výslovně uznal, že ESD nemá pouze pravomoc vykládat a aplikovat evropské právo, ale rovněž je rozvíjet).
  In Common market law review. - Vol. 48 (2011), Nr. 1, s. 9-38
  Subj. Headings Soudní dvůr Evropské unie
  Ústavní soud - Německo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNizozemsko
  LanguageEnglish
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.