Number of the records: 1  

Jednání likvidátora jménem společnosti vymazané z obchodního rejstříku před obnovením likvidace

 1. Main entry-name Lasák, Jan, 1984- (commentator)
  Title statementJednání likvidátora jménem společnosti vymazané z obchodního rejstříku před obnovením likvidace : rozhodnutí nejvyššího soudu ČR ze dne 27.11.2008, sp.zn. 20 Cdo1061/2008
  AnnotationUčiní-li soudem jmenovaný likvidátor jménem společnosti právní úkon v rámci působnosti, kterou mu svěřuje zákon (§ 13 odst. 4 obch. zák.), před provedením zápisu o obnovení společnosti do obchodního rejstříku, nabývá takový úkon právních účinků až ode dne zápisu jejího obnovení do obchodního rejstříku a až od tohoto dne vznikají společnosti z takového úkonu práva a povinnosti. Pokud by rejstříkový soud následně obnovení společnosti nezapsal, právní úkon likvidátora by nenabyl právních účinků. Odkaz na nález ze dne 29.6.2005, sp.zn. I. ÚS 83/04.
  In Právní fórum. - Roč. 8, (2011), č.1, s.29-33
  Subj. Headings Ústavní soud 2011
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 83/04
  Likvidace obchodních společností
  Nabytí právních účinků
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1