Number of the records: 1  

Zdržovací nárok ve věcech nekalé soutěže – nenastal čas „přitvrdit“?

 1. Main entry-name Hruda, Ondřej, 1983- (author)
  Title statementZdržovací nárok ve věcech nekalé soutěže – nenastal čas „přitvrdit“?
  AnnotationK interpretaci ustanovení regulujících nekalou soutěž a účelu této právní úpravy se již vyjádřil i Ústavní soud, který v nálezu ze dne 11.9.2009, sp.zn. IV. ÚS 27/09, kritizoval Nejvyšší soud, když uvedl: „Zmíněný postup Nejvyššího soudu a v návaznosti na něj i soudu odvolacího je tudíž ryze formalistický a ignoruje účel úpravy nekalé soutěže v obchodním zákoníku, kterým je ochrana před agresivními, nemravnými a škodlivými praktikami ostatních soutěžních subjektů".
  In Právní rozhledy. - Roč.18, (2010), č.18, s.656-661
  Subj. Headings Ústavní soud 2010
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09
  Nekalá soutěž
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1