Number of the records: 1  

Právo na rozhodnutí v přiměřené době v českém civilním procesu

 1. Main entry-name Vojtek, Petr, 1967- (author)
  Title statementPrávo na rozhodnutí v přiměřené době v českém civilním procesu
  AnnotationČeský právní řád neobsahoval před novelou č.160/2006 Sb. možnost odškodnění, které by nezávisle na majetkovém stavu poškozeného a bez ohledu na majetkovou újmu stanovilo určitou satisfakci, bylo-li prokázáno porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě (to ostatně opakovaně konstatoval ve svých rozhodnutích Ústavní soud ČR). Autor neuvádí odkazy na konkrétní judikáty.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 18, (2010), č. 1, s. 2-4
  Edition on Another Medium Vojtek, Petr. Právo na rozhodnutí v přiměřené době v českém civilním procesu
  Subj. Headings Judikatura ÚS
  Ústavní soud 2010
  České právo
  Civilní proces
  Rozhodnutí v přiměřené době
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/issue/view/519 Právo na rozhodnutí v přiměřené době v českém civilním procesu
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.