Number of the records: 1  

Veřejnoprávní soutěžní delikty - pokus o odpovědi na aktuální otázky deliktní odpovědnosti

 1. Main entry-name Raus, David, 1974- (author)
  Title statementVeřejnoprávní soutěžní delikty - pokus o odpovědi na aktuální otázky deliktní odpovědnosti
  AnnotationNSS konstatoval, že odpovědnosti za správní delikt v oboru práva veřejného se nelze zásadně vyhnout poukazem na smluvní ujednání mezi účastníky soukromoprávního (obchodního) vztahu. Poukázal přitom na předchozí rozhodnutí Ústavního soudu - usnesení IV. ÚS 499/98, podle něhož smlouvou o prodeji podniku přechází závazky vzniklé ze závazkových vztahů bez ohledu na to, zda mají či nemají obchodní povahu, nikoli však veřejnoprávní povinnosti, a přihlásil se k obecné aplikaci této zásady i na věci ochrany hospodářské soutěže.
  In Právní fórum. - Roč.7, (2010), č.4, s.153-162
  Subj. Headings Hospodářská soutěž
  Kartelové dohody
  Soutěžní právo
  Delikty
  Deliktní odpovědnost
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 499/98
  Judikatura ÚS
  Ústavní soud 2010
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1