Number of the records: 1  

Mezinárodní úmluvy

 1. Topical termMezinárodní úmluvy
  See also (g) Mezinárodní právo veřejné
  (g) Lidská práva
  (h) Lékařská mlčenlivost
  (h) Haagské úmluvy
  (h) Mezinárodní charta lidských práv
  (h) Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
  (h) Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu
  (h) Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
  (h) Pakt o občanských a politických právech
  (h) Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů proti lidskosti
  (h) Úmluva o politických právech žen
  (h) Úmluva o právech dítěte (1989)
  (h) Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocida
  (h) Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
  (h) Všeobecná deklarace lidských práv
  Collection kindSubject terms file
  References (14) - Subject terms file
  (48) - Monografie
  (10) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.