Number of the records: 1  

Ústavní právo

 1. Topical termÚstavní právo
  See also (n) Státověda
  (h) Československá federace
  (h) Deklarace nezávislosti
  (h) Evropská ústava
  (h) Hranice republiky
  (h) Konstitucionalismus
  (h) Kontrola ústavnosti
  (h) Lidská práva
  (h) Místní orgány státní moci a správy
  (h) Nálezy a usnesení
  (h) Národní fronta
  (h) Národní rada
  (h) Národní výbory
  (h) Nejvyšší správní soud
  (h) Nejvyšší správní úřady
  (h) Nejvyšší státní orgány
  (h) Obce
  (h) Občanské povinnosti
  (h) Obrana státu
  (h) Orgány obecní správy
  (h) Parlamentní právo procesní
  (h) Politické zřízení
  (h) Rozhodování ústavních soudů
  (h) Řízení před Ústavním soudem
  (h) Shromažďovací právo
  (h) Sněm
  (h) Socialistické země
  (h) Soudcovská moc
  (h) Soudní moc
  (h) Společenské zřízení
  (h) Státní forma ČR
  (h) Státní moc
  (h) Státní občanství
  (h) Státní orgány
  (h) Státní právo
  (h) Státní symboly
  (h) Státní zřízení
  (h) Systém práva
  (h) Tvorba práva
  (h) Ústava
  (h) Ústava Slovenské republiky
  (h) Ústavní dějiny
  (h) Ústavní instituce
  (h) Ústavní listina
  (h) Ústavní pořádek
  (h) Ústavní právo srovnávací
  (h) Ústavní soud
  (h) Ústavní soudnictví
  (h) Ústavní stížnost
  (h) Ústavní systém
  (h) Ústavní zákony
  (h) Ústavní zřízení
  (h) Ústavnost
  (h) Územní organizace
  (h) Vládní moc
  (h) Volební právo
  (h) Volební soustava
  (h) Výkonná moc
  (h) Zákonodárná moc
  (h) Zemské orgány
  (h) Zemské výbory
  Collection kindSubject terms file
  References (61) - Subject terms file
  (1000+) - Monografie
  (37) - elektronická kniha
  (370) - ARTICLES
  (19) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.