Number of the records: 1  

Trestní právo hmotné

 1. Topical termTrestní právo hmotné
  See also (n) Trestní řízení
  (h) Trestní řízení
  (h) Bezpečnost občanů
  (h) Drogová kriminalita
  (h) Drogové delikty
  (h) Interpol
  (h) Objekt trestného činu
  (h) Ochrana majetku
  (h) Ochrana menšin
  (h) Ochrana přírody
  (h) Ochrana půdního fondu
  (h) Ochrana života a zdraví
  (h) Ochranná opatření
  (h) Organizovaný zločin
  (h) Penitenciární systém
  (h) Policejní právo trestní
  (h) Policie
  (h) Přečiny
  (h) Přestupky
  (h) Skutková podstata přestupků
  (h) Skutková podstata trestných činů
  (h) Souběh trestných činů
  (h) Trestná činnost
  (h) Trestné činy
  (h) Trestné činy proti brannosti a proti civilní službě
  (h) Trestní nález
  (h) Trestní odpovědnost
  (h) Trestní řád
  (h) Trestní věci
  (h) Trestní zákon
  (h) Tresty
  (h) Účastenství na trestném činu
  (h) Vydávání pachatelů
  (h) Zákon o přestupcích
  (h) Zánik trestnosti
  (h) Zločinnost
  Collection kindSubject terms file
  References (36) - Subject terms file
  (206) - Monografie
  (2) - elektronická kniha
  (26) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.