Number of the records: 1  

Pracovní právo

 1. Topical termPracovní právo
  See also (h) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  (h) Cestovní náhrady
  (h) Doba odpočinku
  (h) Dohoda o pracovní činnosti
  (h) Dovolená
  (h) Hornické pracovní právo
  (h) Individuální pracovní právo
  (h) Inspekce práce
  (h) Klasifikace zaměstnání
  (h) Kolektivní pracovní právo
  (h) Kolektivní smlouvy
  (h) Kolektivní vyjednávání
  (h) Kvalifikace
  (h) Mezinárodní organizace práce
  (h) Mzda
  (h) Mzdová politika
  (h) Mzdové nároky
  (h) Mzdové soustavy
  (h) Náhrada mzdy
  (h) Náhrada škody
  (h) Nemoci z povolání
  (h) Nezaměstnanost
  (h) Obchodní pomocníci
  (h) Ochrana zaměstnanců
  (h) Odbory
  (h) Odměňování
  (h) Odpovědnost za škodu
  (h) Odstupné
  (h) Péče o pracovníky
  (h) Personalistika
  (h) Popis práce
  (h) Povolání
  (h) Práce mimo pracovní poměr
  (h) Pracovněprávní vztahy
  (h) Pracovní cesty
  (h) Pracovní doba
  (h) Pracovní kázeň
  (h) Pracovní normy
  (h) Pracovní podmínky
  (h) Pracovní pohotovost
  (h) Pracovní poměr
  (h) Pracovní prostředí
  (h) Pracovní předpisy
  (h) Pracovní smlouvy
  (h) Pracovní soudy
  (h) Pracovní spory
  (h) Pracovní úrazy
  (h) Překážky v práci
  (h) Příprava k povolání
  (h) Rekvalifikace
  (h) Rodičovská dovolená
  (h) Služební poměr
  (h) Soukromé podnikání
  (h) Soukromí zaměstnanci
  (h) Účastníci pracovněprávních vztahů
  (h) Volný pohyb pracovních sil
  (h) Výpověď
  (h) Vzory pracovněprávních úkonů
  (h) Zákon o zaměstnanosti
  (h) Zákoník práce
  (h) Zaměstnanost
  (h) Změna pracovní schopnosti
  (h) Živnostenské pomocnictvo
  Collection kindSubject terms file
  References (64) - Subject terms file
  (389) - Monografie
  (1) - se
  (8) - elektronická kniha
  (127) - ARTICLES
  (12) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.