Number of the records: 1  

Obchodní právo

 1. Topical termObchodní právo
  See also (n) Autorské právo
  (n) Hospodářské právo
  (g) Soukromé právo
  (h) Bankovní předpisy
  (h) Bankovní úvěry
  (h) Bankovnictví
  (h) Bankrot
  (h) Banky
  (h) Burza
  (h) Burzovní řád
  (h) Cenné papíry
  (h) Dlužní úpisy
  (h) Družstva
  (h) Firemní právo
  (h) Fúze
  (h) Hospodářská činnost
  (h) Hospodářská soutěž
  (h) Hospodářské styky
  (h) Investiční fondy
  (h) Investiční společnosti
  (h) Kapitálové společnosti
  (h) Kartelové dohody
  (h) Kartelový rejstřík
  (h) Komerční firma
  (h) Koncernové právo
  (h) Koncerny
  (h) Konkurz
  (h) Konkurz a vyrovnání
  (h) Konkurzní právo
  (h) Konkurzní řád
  (h) Konkurzní řízení
  (h) Koupě nemovitosti
  (h) Kupec
  (h) Kupecké právo
  (h) Management
  (h) Mezinárodní investice
  (h) Nadnárodní společnosti
  (h) Nakladatelské právo
  (h) Nebytové prostory
  (h) Nekalá soutěž
  (h) Obchod
  (h) Obchodněprávní věda
  (h) Obchodní firma
  (h) Obchodní informace
  (h) Obchodní jednání
  (h) Obchodní kontrakty
  (h) Obchodní korespondence
  (h) Obchodní pomocníci
  (h) Obchodní rejstřík
  (h) Obchodní smlouvy
  (h) Obchodní soudnictví
  (h) Obchodní společnosti
  (h) Obchodní tajemství
  (h) Obchodní zákon
  (h) Obchodní zákoník
  (h) Obchodní závazkové vztahy
  (h) Obchodní závazky
  (h) Obchodníci
  (h) Obchodové právo
  (h) Obchody bank
  (h) Ochrana trhu
  (h) Ochranné známky
  (h) Odpůrčí právo
  (h) Odpůrčí řád
  (h) Patenty
  (h) Podnik
  (h) Podnikání
  (h) Podnikatelské subjekty
  (h) Podnikové písemnosti
  (h) Pojistné právo
  (h) Pojišťovny
  (h) Privatizace
  (h) Prodej nemovitostí
  (h) Prodej v obchodě
  (h) Průmyslové právo
  (h) Přídavkový zákon
  (h) Rozhodčí řízení
  (h) Směnky
  (h) Smlouvy o dílo
  (h) Smlouvy o převodu nemovitostí
  (h) Smlouvy o převodu zisku
  (h) Smlouvy
  (h) Soukromé podnikání
  (h) Soutěž
  (h) Splátkové obchody
  (h) Spořitelny
  (h) Srovnávací právo obchodní
  (h) Státní podnik
  (h) Statutární orgán
  (h) Šekové právo
  (h) Trh cenných papírů
  (h) Tržní řád RM-S
  (h) Ústřední zřízení
  (h) Úvěry
  (h) Užitné vzory
  (h) Vnitřní trh
  (h) Výhrada vlastnictví
  (h) Vynálezy
  (h) Vyrovnávací právo
  (h) Vyrovnávací řád
  (h) Zahraniční obchodní činnost
  (h) Zákon o cenách
  (h) Zákon o cenných papírech
  (h) Zákon o potravinách
  (h) Zástavní právo
  (h) Zrušení společnosti
  (h) Ženevské právo směnečné
  (h) Ženevské právo šekové
  (h) Živnostenské podnikání
  (h) Živnostenské právo
  Collection kindSubject terms file
  References (110) - Subject terms file
  (541) - Monografie
  (1) - se
  (1) - elektronická kniha
  (25) - ARTICLES
  (9) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.