Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Porušení závazkového práva jako jednočinný souběh až tří deliktů (delikt závazkový, delikt nekalé obchodní praktiky a delikt nekalé soutěže)

Ondrejová, Dana
article