Basket

  Untick selected:   0
  1. Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR (nedostatky a možná řešení) / Šárka Blatníková, Petr Zeman.    Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019 . 115 stran . ISBN 978-807338-182-0   Signatura M 8618
    TP
    Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR (nedostatky a možná řešení)

    book