Basket

  Untick selected:   0
  1. Možnost odepřít poskytnutí služby zákazníkovi z důvodu politického názoru : nález ÚS ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 6, s. 188-191. 
    article

    article