Basket

  Untick selected:   0
  1. Odškodňování tzv. sekundárních obětí v Rakousku a v České republici.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 2, s. 42-46. 
    article

    article