Basket

  Untick selected:   0
  1. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí / Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková (eds.).    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 715 stran . ISBN 978-80-7380-749-8   Signatura M 8404
    UC
    Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí

    book