Basket

  Untick selected:   0
  1. Vypořádací podíl v bytovém družstvu : rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5168/2017.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 24, (2018), č. 4, s. 25-29. 
    article

    article