Basket

  Untick selected:   0
  1. Účast na ustavující schůzi není podle ÚS podmínkou vzniku členství v družstvu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 36. 
    article

    article