Basket

  Untick selected:   0
  1. Přezkum obecně závazných vyhlášek obcí a princip proporcionality.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 154, (2015), č. 10, s. 821-842. 
    article

    article