Basket

  Untick selected:   0
  1. Použitelnost důkazů zajištěných jiným orgánem.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 13, (2014), č.6, s. 142-143. 
    article

    article