Basket

  Untick selected:   0
  1. Vznik společného členství manželů v bytovém družstvu při zdědění členského podílu jedním z manželů : usnesení NS z 22. 10. 2009, sp.zn. 20 Cdo 3672/2007.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.11-12, s.410-414. 
    article

    article