Basket

  Untick selected:   0
  1. Správní trestání: povinnost podrobit se očkování : podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 3.4.2012, č.j. 8 As 6/2011-120.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 10, (2012), č.7-8, s.632-647. 
    article

    article