Basket

  Untick selected:   0
  1. Přičitatelnost jednání státního podniku státu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 43, (2010), č. 8, s. 449-458. 
    article

    article