Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 15  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Zastupitelé"
 1. Voraussetzungen und Grenzen des Mandatsverzichts.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 137, (2022), Heft 11, s. 631-638. 
  článek

  článek

 2. BVerwG: Entscheidungsüberblick 2021.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 137, (2022), Heft 11, s. 639-648. 
  článek

  článek

 3. Ústavnost snížení odměny uvolněných zastupitelů územní samosprávy při souběhu funkcí : nález ÚS z 24. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 24/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 44-45. 
  článek

  článek

 4. Úřední osoba z pohledu trestního práva s vybranými příklady.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 1, s. 54-59. 
  článek

  článek

 5. Právo na doplňující informaci v regionálním tisku : rozsudek ze dne 13. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 675/2019.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 5, s. 17-18. 
  článek

  článek

 6. Tisk, svoboda projevu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 675/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 5, s. 859-864. 
  článek

  článek

 7. Reflexe zprošťujících rozsudků ve věcech trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 6, s. 22-31. 
  článek

  článek

 8. Trestná činnost volených funkcionářů územních samosprávných celků - bilance státního zastupitelství.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 16, (2018), č. 5, s. 28-34. 
  článek

  článek

 9. Trestní odpovědnost zastupitelů měst a obcí.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 25, (2017), č. 1, s. 121-134. 
  článek

  článek

 10. Trestní odpovědnost zastupitelů měst a obcí.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 25, (2017), č. 1, s. 121-134. 
  článek

  článek