Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 10  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Zápis vlastnických práv"
 1. Judikatúra vo veciach katastra nehnutel'ností / zostavil Róbert Jakubáč.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 . 291 stran . ISBN 978-80-8168-505-7   Signatura Z 3748
  PZ
  Judikatúra vo veciach katastra nehnutel'ností

  kniha

 2. Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 1168/2013 : datum rozhodnutí: 12. 11. 2014.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 24, (2015), č. 1, s. 47-48. 
  článek

  článek

 3. Zápis duplicity vlastníctva v katastri nehnuteľností z hľadiska súdnej praxe.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 67, (2015), č. 2, s. 187-193. 
  článek

  článek

 4. Poznámky spornosti v návrhu nového občanského zákoníku.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2012), č.2, s.65-69. 
  článek

  článek

 5. Zápisy práv do katastru nemovitostí v roce 2012.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 20, (2012), č.2, s. I-VIII. 
  článek

  článek

 6. Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí / sestavili Eva Barešová, Petr Baudyš.    Praha : Wolters Kluwer, 2011 . 524 s. . ISBN 978-80-7357-672-1   Signatura M 5859
  PZ-Přeh
  Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí

  kniha

 7. Občan a vlastnictví v českém právním řádu / Milan Holub, Milan Pokorný, Jaroslav Bičovský.    Praha : Linde, 2002 . 335 s. . ISBN 80-7201-348-3   Signatura M 2811
  OP-HoOb
  Občan a vlastnictví v českém právním řádu

  kniha

 8. Stavební zákon v teorii a praxi : 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.6.1996 / Jiří Doležal, Jan Mareček, Oldřich Vobořil.    Praha : Linde, 1996 . 590 s. . ISBN 80-7201-014-X   Signatura M 1068
  PZ-DoSt
  Stavební zákon v teorii a praxi

  kniha

 9. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem : komentář / Eva Barešová, Petr Baudyš.    Praha : C.H. Beck, 1996 . XXVI, 367 s. . ISBN 80-7179-091-5   Signatura M 1124
  PZ-BaZá
  Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

  kniha

 10. Občanský soudní řád : Úplné znění včetně novelizace z 28.4.1992 : Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.    Praha : Prospektrum, 1992 . 192 s. . ISBN 80-85431-49-1   Signatura M 318
  OP-Obča
  Občanský soudní řád

  kniha