Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 8  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Usnesení Ústavního soudu III ÚS 1085 11"
 1. Nařízení obce o stavební uzávěře : nález Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 24/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. clxi-clxiv. 
  článek

  článek

 2. Nový stavební zákon.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 3, s. 11-17. 
  článek

  článek

 3. Problematické otázky zrušení vyvlastnění dle části šesté vyvlastňovacího zákona.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 4, s. 33-38. 
  článek

  článek

 4. Veřejné stavební právo čekají změny.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 2, s. 58-63. 
  článek

  článek

 5. Řízení před soudem: obecně závazná vyhláška : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2016, čj. 7 As 323/2015-37.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 7-8, s. 657-665. 
  článek

  článek

 6. Opatření obecné povah: zrušení územního plánu v přezkumném řízení; účastenství obce v přezkumném řízení : podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2016, čj. 5 As 85/2015-36.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 10, s. 985-1000. 
  článek

  článek

 7. Opatření obecné povahy: nařízení omezení nebo zákazu vstupu do honitby : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2016, čj. 2 As 78/2016-72.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 11, s. 1056-1063. 
  článek

  článek

 8. Demokratický právní stát v judikatuře Ústavního soudu ČR.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensis -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 10 (2015), no. 3, s. 41-55. 
  článek

  článek