Výsledky vyhledávání

 1. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 1358 stran . ISBN 978-80-7502-395-7   Signatura M 8632
  TP
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  kniha

 2. Die juristische Person im Lichte der Geldwäschereibekämpfung .   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 401-405. 
  článek

  článek

 3. K některým aplikačním souvislostem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z pohledu teorie i praxe.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 1, s. 1-14. 
  článek

  článek

 4. Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob / Ladislav Smejkal, Tomáš Syrový.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . ix, 57 stran . ISBN 978-80-7598-771-6   Signatura M 8702
  TP
  Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

  kniha

 5. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 3139/19 : datum rozhodnutí: 21. ledna 2020.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 2, s. 50-52. 
  článek

  článek

 6. Prodloužení lhůty upravující zánik odpovědnosti za přestupek je v rozporu se zákazem retroaktivity v neprospěch obviněného při posuzování trestnosti : nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/19.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. lxvii-lxxii. 
  článek

  článek

 7. I trestně stíhaný jednatel může jménem stíhané společnosti jednat před soudy, říká Ústavní soud.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 52. 
  článek

  článek

 8. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 37. 
  článek

  článek

 9. Nové jevy v ekonomické kriminalitě : sborník příspěvků z mezinárodní konference / Marek Fryšták, Eva Brucknerová (eds.).    Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020 . 240 stran . ISBN 978-80-210-9679-0   Signatura M 8784
  TP
  Nové jevy v ekonomické kriminalitě

  kniha

 10. ÚS k odpovědnosti za přestupky.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 3, s. 9. 
  článek

  článek