Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 16  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Státní podnik"
 1. Corporate governance společností s účastí státu / Kristián Csach, Bohumil Havel (eds.).    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xvi, 237 stran . ISBN 978-80-7598-896-6   Signatura M 8808
  HP
  Corporate governance společností s účastí státu

  kniha

 2. Nejvyšší soud České republiky: Církevní restituce: státní podniky a zánik práva hospodaření podle § 57 MajČR : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 6. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1050/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 18, s. 643-646. 
  článek

  článek

 3. Grundrechtsbindung und Grundrechtsschutz von Unternehmen im deutschen und europäischen Recht.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 134, (2019), Heft 7, s. 397-406. 
  článek

  článek

 4. Zákon o státním podniku : komentář / Jan Dědič, Jana Guričová, Josef Kříž, Jan Lasák, Jakub Porod.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xiv, 213 stran . ISBN 978-80-7598-084-7   Signatura M 8241
  HP
  Zákon o státním podniku

  kniha

 5. Zákon o státním podniku v praxi : od spolutvůrce zákona / Jaroslav Muroň.    Praha : Grada Publishing, 2017 . 184 stran . ISBN 978-80-271-0352-2   Signatura M 7758
  HP
  Zákon o státním podniku v praxi

  kniha

 6. Odpovědnost za neplatnost smluv v důsledku nevypsání veřejné zakázky : nález ÚS z 20. 6. 2017, sp. zn. II. ÚS 2370/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 9, s. 283. 
  článek

  článek

 7. Analýza restitučních procesů v České republice : restituce a ostatní procesy transformující vlastnická práva / Karel Zeman.    Praha : Karolinum, 2016 . 186 stran . ISBN 978-80-2462-954-4   Signatura M 7412
  OP
  Analýza restitučních procesů v České republice

  kniha

 8. Veřejná dražba. Dražba dobrovolná. Státní podnik : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. prosince 2014, sp. zn. 21 Cdo 4124/2013.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 11, s. 851-863. 
  článek

  článek

 9. Prawo do akcji prywatyzacyjnych przedsiębiorstw a status pracowniczy beneficjentów.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Roč. 69 (2014), No. 8, s. 41-55. 
  článek

  článek

 10. Přičitatelnost jednání státního podniku státu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 43, (2010), č. 8, s. 449-458. 
  článek

  článek