Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 116  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Společné jmění manželů"
 1. Judikatura práva rodiny / Daniela Kovářová, Karel Havlíček.    Praha : Stálá konference českého práva, 2022 . 200 stran . ISBN 978-80-906813-7-8   Signatura M 9077
  OP
  Judikatura práva rodiny

  kniha

 2. Společné jmění manželů a rok 2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 88-98. 
  článek

  článek

 3. Ochrana majetku v horizontálních vztazích a dobré mravy : nález ÚS z 11. 12. 2020, sp. zn. II. ÚS 1916/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 47. 
  článek

  článek

 4. Společné jmění manželů a exekuce / Karel Svoboda.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xiv, 210 stran . ISBN 978-80-7400-847-4   Signatura M 8959
  OP
  Společné jmění manželů a exekuce

  kniha

 5. Majetkové poměry manželů - unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie / Lucie Zavadilová.    Brno : Masarykova univerzita, 2021 . 233 stran . ISBN 978-80-210-9977-7   Signatura M 8991
  EP
  Majetkové poměry manželů - unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie

  kniha

 6. Členský podíl v bytovém družstvu a SJM - odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 4, s. 34-38. 
  článek

  článek

 7. Námitka započtení ze strany manžela povinného : usnesení NS z 22. 9. 2020, sp. zn. 20 Cdo 2582/2020.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 118-119. 
  článek

  článek

 8. Vrchní soud v Praze: Dovolání se relativní neplatnosti převodu podílu v s. r. o. manželem a dobrá víra třetí osoby : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 9. 2019, sp. zn. 7 Cmo 195/2017.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. 68-72. 
  článek

  článek

 9. Proč lze SJM exekvovat jen v míře existující v době vzniku pohledávky povinného.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 1, s. 7-9. 
  článek

  článek

 10. Problematika souběhu práv poškozeného a konfiskačních nároků státu s právy druhého manžela u majetku ve společném jmění manželů při jeho zjištění v trestním řízení.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 24, (2020), č. 4, s. 14-17. 
  článek

  článek