Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 73  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Smlouvy o dílo"
 1. Právní spory ve stavebnictví / Josef Černohlávek, Petr Doubrava.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021 . 419 stran . ISBN 978-80-7380-857-0   Signatura M 8955
  PZ
  Právní spory ve stavebnictví

  kniha

 2. Nárok na úhradu víceprací vyplývající z nároku na vydání bezdůvodného obohacení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 241-247. 
  článek

  článek

 3. Ústavní soud České republiky: podmínky pro vydání rozsudku pro uznání : nález Ústavního soudu České republiky z 12. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 3207/20.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 15-16, s. 565-567. 
  článek

  článek

 4. Insolvence, smlouva o dílo : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2019, sp. zn. 29 Cdo 561/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 351-357. 
  článek

  článek

 5. Rozlišení mezi vícepracemi dle smlouvy o dílo a samostatným plněním : nález ÚS z 8. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 1283/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 1, s. 12. 
  článek

  článek

 6. Rozlišení mezi vícepracemi dle smlouvy o dílo a samostatným plněním : nález ÚS z 8. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 1283/16.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 3, s. 74. 
  článek

  článek

 7. Právní spory ve stavebnictví / Josef Černohlávek, Petr Doubrava.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 . 355 stran . ISBN 978-80-7380-784-9   Signatura M 8563
  PZ
  Právní spory ve stavebnictví

  kniha

 8. Soukromé právo po rekodifikaci / Martin Janků, Karel Marek.    Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2018 . 141 stran . ISBN 978-80-7408-167-5   Signatura M 8184
  OP
  Soukromé právo po rekodifikaci

  kniha

 9. Smlouva o dílo / Ivana Štenglová.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xiv, 282 stran . ISBN 978-80-7400-717-0   Signatura M 8301
  OP
  Smlouva o dílo

  kniha

 10. Smlouva o dílo, cena : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1717/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 8, s. 1522-1527. 
  článek

  článek