Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 141  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Slovenské právo"
 1. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva.    Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011-  Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011-  Bratislava : Právnická jednota, 1922-  1975-1989 ; Bratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied  1992-2010 ; Bratislava : Slovak Akademic Press .  svazků . ISSN 0032-6984   Signatura C 46
  Právny obzor

  časopis

 2. Súdna moc v právnom štátě : pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác / Gabriela Dobrovičová, Marta Breichová Lapčáková (eds.).    Košice : ŠafárikPress, 2023 . 499 stran . ISBN 978-80-574-0206-0   Signatura Z 4633
  TS
  Súdna moc v právnom štátě : pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám

  kniha

 3. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva : komentár / Marek Domin.    Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023 . xxvii, 633 stran . ISBN 978-80-571-0638-8   Signatura Z 4675
  TS
  Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

  kniha

 4. Niekoľko úvah k určovaniu výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 106, (2023), č. 4, s. 321-332. 
  článek

  článek

 5. Právna versus skutková otázka v kontexte zisťovania obsahu právneho úkonu a rozhodovacej činnosti súdov.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 75, (2023), č. 11, s. 1291-1308. 
  článek

  článek

 6. Prevzatie veci bez právneho dôvodu - vzťah medzi reštitučným nárokom a všeobecnými prostriedkami ochrany (česká a slovenská cesta).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 5, s. 181-184. 
  článek

  článek

 7. Posudzovanie žalobného návrhu súdom v sporovom konaní.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 80-82. 
  článek

  článek

 8. Constitutional amendment procedure in the Slovak Republic (2016-2020) from the perspectives of major problematic areas .   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 12, (2022), no. 2, s. 173-193. 
  článek

  článek

 9. Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore. judikatúra / Judikatúru zostavili autori: Jozef Milučký, Samuel Milučký.    Žilina : Eurokódex, 2021 . viii, 799 stran . ISBN 978-80-8155-099-7   Signatura Z 4429
  SD
  Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore

  kniha

 10. Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka / Dušan Kucbel.    Žilina : Eurokódex, 2021 . vi, 274 stran . ISBN 978-80-8155-101-7   Signatura Z 4561
  OP
  Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka

  kniha


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.