Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 135  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Slovenské právo"
 1. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva.    Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011-  Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011-  Bratislava : Právnická jednota, 1922-  1975-1989 ; Bratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied  1992-2010 ; Bratislava : Slovak Akademic Press .  svazků . ISSN 0032-6984   Signatura C 46
  Právny obzor

  časopis

 2. Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore. judikatúra / Judikatúru zostavili autori: Jozef Milučký, Samuel Milučký.    Žilina : Eurokódex, 2021 . viii, 799 stran . ISBN 978-80-8155-099-7   Signatura Z 4429
  SD
  Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore

  kniha

 3. Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka / Dušan Kucbel.    Žilina : Eurokódex, 2021 . vi, 274 stran . ISBN 978-80-8155-101-7   Signatura Z 4561
  OP
  Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka

  kniha

 4. Constitutional amendment procedure in the Slovak Republic (2016-2020) from the perspectives of major problematic areas .   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 12, (2022), no. 2, s. 173-193. 
  článek

  článek

 5. Rímskoprávne princípy v súčasnom civilnom procese.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 103, (2020), č. 1, s. 42-52. 
  článek

  článek

 6. Princíp zmluvnosti v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky.   -- In:  Právnické listy -- ISSN 2533-736x. -- 2020, č. 1, s. 21-30. 
  článek

  článek

 7. Kontumační rozsudek - analýza, komparace a náměty ke koncepci budoucí úpravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 10, s. 357-363. 
  článek

  článek

 8. Whistleblowing - minulost, přítomnost, budoucnost / Jakub Pichrt, Jakub Morávek (eds.).    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . ix, 128 stran . ISBN 978-80-7676-027-1   Signatura M 8879
  PP
  Whistleblowing - minulost, přítomnost, budoucnost

  kniha

 9. Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike / Milan Hodás.    Praha : Leges, 2020 . 228 stran . ISBN 978-80-7502-521-0   Signatura M 8938
  TS
  Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike

  kniha

 10. Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti / Ján Drgonec.    Bratislava : C. H. Beck, 2019 . xix, 386 stran . ISBN 978-80-89603-69-5   Signatura Z 4150
  SO
  Ústavnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti

  kniha