Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 60  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Retroaktivita právních předpisů"
 1. O neústavnosti ústavního zákona č. 195/2009 Sb. z pohledu nauky o intertemporalitě právních předpisů.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 56, (2023), č. 1-2, s. 69-77. 
  článek

  článek

 2. Krátce k otázce pravé a nepravé retroaktivity.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 56, (2023), č. 1-2, s. 78-81. 
  článek

  článek

 3. Několik poznámek o windfall tax v České republice.   -- In:  Daně a finance -- ISSN 1801-6006. -- Roč. 30, (2022), č. 1-4, s. 20-24. 
  článek

  článek

 4. Zákaz retroaktivity přísnější trestní úpravy : nález ÚS z 16. 2. 2021, sp. zn. I. ÚS 1783/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 120. 
  článek

  článek

 5. K zákazu retroaktivity podle čl. 40 odst. 6 LPS v souvislosti s nabytím účinnosti TOPO : nález ÚS z 8. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 3418/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 122-123. 
  článek

  článek

 6. Prodloužení lhůty upravující zánik odpovědnosti za přestupek je v rozporu se zákazem retroaktivity v neprospěch obviněného při posuzování trestnosti : nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/19.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. lxvii-lxxii. 
  článek

  článek

 7. ÚS k odpovědnosti za přestupky.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 3, s. 9. 
  článek

  článek

 8. Promlčení odpovědnosti za přestupky.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 9, s. 58. 
  článek

  článek

 9. Oddlužení, přechodná (intertemporální) ustanovení, zpětná účinnost právních předpisů : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2020, sen. zn. 29 NSČR 170/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1555-1562. 
  článek

  článek

 10. K přípustnosti retroaktivity a rozsahu jejích účinků ve smluvním právu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 11, s. 2-5. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.