Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 56  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Provoz na pozemních komunikacích"
 1. Ústavní soud nezrušil zákaz provozu vozítek segway.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 30, (2022), č. 1, s. 53. 
  článek

  článek

 2. Jsou cyklostezky povinné?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 133-140. 
  článek

  článek

 3. Zákon o silničním provozu : komentář / Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský.    Praha : Wolters Kluwer, 2022 . xvi, 895 stran . ISBN 978-80-7676-494-1   Signatura M 9152
  PZ
  Zákon o silničním provozu

  kniha

 4. Odpovědnost za škodu podle zákona o pozemních komunikacích : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 649-660. 
  článek

  článek

 5. Pojištění odpovědnosti za škodu : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2020, sp. zn. 31 Cdo 475/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1474-1482. 
  článek

  článek

 6. Prokazování příčinné souvislosti u škod způsobených propojenými autonomními vozidly.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 11, (2020), č. 21, s. 129-152. 
  článek

  článek

 7. ÚS k zákazu billboardů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 6. 
  článek

  článek

 8. Abeceda tvorby obecně závazných vyhlášek.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 30, (2019), č. 19, s. 29. 
  článek

  článek

 9. Ústavnost právní úpravy týkající se billboardů u dálnic a silnic I. třídy : nález ÚS z 12. 2. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 21/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 115-116. 
  článek

  článek

 10. Možnost vést řízení o správním deliktu provozovatele vozidla subsidiárně namísto řízení o přestupku řidiče daného vozidla : rozsudek KS v Ústí nad Labem z 12. 3. 2019, č. j. 15 A 130/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 5, s. 167-168. 
  článek

  článek